Zomer staat voor stijgende huizenprijzen

Zomer staat voor stijgende huizenprijzen

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,7% duurder dan in mei 2019. Deze prijsstijging is ook hoger dan in de voorgaande maanden. Het einde is niet in zicht, want met uitzondering van 2009 en 2013, stijgen de afgelopen 10 jaar de woningprijzen in de zomerperiode het hardst of dalen ze het minst.

Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. In mei 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen vorige maand 47,8 procent hoger. Het Kadaster registreerde in mei 18 347 woningtransacties. Dat is 6,9% minder dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 88 780 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 5% meer dan in dezelfde periode van 2019. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op notarisoverdrachten, zijn eventuele invloeden van het Coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar. De koopcontracten zijn nog grotendeels voor het uitbreken van de crisis in Nederland afgesloten.

Zomerdrukte

Naast de prijsindex publiceerde het Kadaster ook acht weetjes over de woningmarkt in de zomer:

  1. Vaak hogere huizenprijzen in de zomer

Met uitzondering van 2009 en 2013, stijgen de afgelopen 10 jaar de woningprijzen in de zomerperiode het hardst of dalen ze het minst. Het gaat dan om de maanden mei tot en met augustus. Vanaf 2019 vlakt de prijstoename af. Behalve de gemiddelde verkoopprijs, stijgen ook de vraagprijzen in de zomer (bronvermelding Kadaster: Huizenzoeker.nl).

  1. Meer woningen wisselen van eigenaar

Het aantal woningen dat tussen 1 mei en 31 augustus wordt verkocht, ligt een stuk hoger dan in andere maanden. De zomer lijkt dus een populaire periode te zijn om te verhuizen. Omdat mensen in de zomer vaak langere tijd vakantie hebben, is dit waarschijnlijk een uitgelezen moment.

  1. In de zomer zijn woningkopers vol vertrouwen

Vereniging Eigen Huis meet sinds 2004 het vertrouwen op de koopwoningmarkt. Als het vertrouwen hoog is of stijgt, gaan meer mensen op zoek naar een koopwoning. In de zomermaanden stijgt het vertrouwen het hardst, nadat vaak in de eerste maanden van het jaar het vertrouwen in de economie is gestegen. Dit vertrouwen stimuleert mensen een woning te kopen en in de zomer vindt dan de overdracht plaats. Het Kadaster registreert over die periode meer verkochte woningen.

  1. Relatief gezien meer verhuizingen buiten grote steden

In de zomermaanden stijgt het aantal verhuizingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht minder hard dan buiten deze 4 grote steden. Wellicht omdat daar relatief meer appartementen te vinden zijn. Deze woningen zijn minder gevoelig voor seizoensinvloeden. De 4 grote steden zijn ook in andere maanden aantrekkelijk: het aantal verkochte woningen en de prijzen blijven daardoor stabieler.

  1. Bij alle leeftijdsgroepen meer verhuizingen in de zomer

Dat er in de zomer meer verhuisd wordt, blijkt voor alle leeftijdsgroepen te gelden. Vooral mensen tussen de 35 en 50 jaar verhuizen meer in de zomer, net als doorstromers. Bij hen is de stijging zelfs sterker dan bij starters. Voor beide groepen kan gelden dat zij een voorkeur hebben voor een zomerverhuizing, omdat dit mooi samenvalt met een vakantie. 50-plussers verhuizen relatief vaker in het najaar of de winter. Jongeren en starters verhuizen het vaakst in de zomer of het najaar.

  1. Woningen met tuin zijn aantrekkelijker

Uit de cijfers blijkt dat woningen mét een tuin in de zomer veel vaker van eigenaar wisselen dan woningen zonder tuin. Vooral vrijstaande huizen, hoekwoningen en 2-onder-1-kap-woningen zijn dan populair. Deze hebben ook vaak de grootste tuinen. Het aantal appartementen dat wordt verkocht, stijgt in de zomer juist minder hard.

  1. Veel aankopen van 2e woningen in studentensteden

In de zomer verhuizen veel aankomende studenten naar hun nieuwe studentenstad. Sommige ouders kopen daar een woning voor hun kind, wat dan hun 2e woning wordt. Dit fenomeen lijkt zich vooral in de zomer voor te doen, als duidelijk is in welke stad het kind gaat studeren. In populaire studentensteden als Groningen, Wageningen, Delft, Leiden, Nijmegen, Utrecht, Tilburg en Maastricht stijgt het aantal aankopen van 2e woningen in de zomer bijna altijd harder dan in andere grote steden.

  1. Aantal woningtransacties op de Wadden stijgt juist niet

Hoewel de Waddeneilanden in de zomer populair zijn om op vakantie te gaan, wisselen er in de zomermaanden gemiddeld niet meer woningen van eigenaar. Juist in de laatste maanden van het jaar worden er op de eilanden gemiddeld meer huizen verkocht.

BRON: InFinance.nl