Korte omschrijving

De Werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijke arbeidsgeschikten. De WGA is van toepassing als het arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en de 80% ligt of als sprake is van volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid. De WGA bestaat uit een loongerelateerde periode, waarvan de duur afhankelijk is van de leeftijd (vanaf 2008 van het arbeidsverleden) en een vervolgperiode. In deze periode is er recht op een loonaanvulling als de resterende verdiencapaciteit voor minstens 50% wordt benut. Indien dat niet het geval is, valt de werknemer terug op een WGA-vervolguitkering op minimumniveau. Een WGA-hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op deze WGA-vervolguitkering.

Verdere specificatie

Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk in aanvulling op de WGA. Sommige verzekeringen voorzien in een vast verzekerd bedrag, terwijl andere verzekeringen voorzien in een aanvulling tot een bepaald percentage van het inkomen, al dan niet gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Doelgroep

Werknemers.

Premie

De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerde bedrag of in een percentage van het verzekerde loon. De premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de indexering, afgesproken eindleeftijd en het beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Bijzonderheden

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan zowel op collectieve basis via de werkgever als op individuele basis worden gesloten .Voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar de beschikking van het UWV gevolgd.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.