Korte omschrijving

Met de komst van de basisverzekering is per 1 januari 2006 het verschil tussen ziekenfonds en particulier opgeheven. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Het basispakket is ongeveer hetzelfde als voorheen het ziekenfondspakket. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, tandheelkundige hulp vanaf achttien jaar en alternatieve geneeswijzen) moet een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.

Verdere specificatie

Verzekeraars hebben ten aanzien van de basisverzekering een acceptatieplicht, dat geldt niet voor de aanvullende verzekering. Voor iedereen geldt sowieso een eigen risico van € 165 (per 1 januari 2010), tevens kunnen verzekerden voor een extra eigen risico kiezen (dus ook voor de basisverzekering).

Doelgroep

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten; een aanvullende verzekering is niet verplicht. Iedere Nederlander kan individueel een ziektekostenverzekering afsluiten, maar kan dat ook doen (als hij die mogelijkheid heeft) via een collectief contract. Collectieve contracten staan open voor vele groeperingen (werknemers, patiënten, sporters, studenten), zolang de belangen van de te verzekeren personen worden behartigd door een rechtspersoon (bedrijf, organisatie, etc.).

Premie

Kinderen tot achttien jaar zijn op kosten van de overheid verzekerd en betalen geen premie. De premie voor de basisverzekering voor mensen vanaf achttien jaar bestaat uit een inkomensafhankelijke bijdrage (die door een werkgever – indien aanwezig – wordt vergoed) en een nominale premie. De nominale premie voor de basisverzekering wordt door de consument zelf betaald en bedraagt om en nabij de € 1.000 per jaar. Iedereen betaalt dezelfde nominale premie voor dezelfde variant van de zorgverzekering. Voor verzekeraars geldt namelijk een verbod op premiedifferentiatie: de verzekeraar mag voor eenzelfde verzekering geen hogere premie vragen op grond van leeftijd, geslacht of gezondheid.

Bijzonderheden

Met de nieuwe zorgverzekering heeft u de volgende keuzes:

  1. Verzekeraar: Omdat er tussen verzekeraars verschillen zijn in kwaliteit, service en premie kan het de moeite lonen verzekeraars onderling te vergelijken.
  2. Natura of restitutie: U kunt kiezen voor een naturaverzekering (zoals het ziekenfonds die vroeger hanteerde) of een restitutieverzekering (zoals de meeste particuliere verzekeraars die aanbieden). Als u voor een naturapolis kiest, kunt u naar alle zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten en (onder voorwaarden) naar andere. Bij een naturapolis betaalt de verzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener.
    Bij een restitutiepolis kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bij een restitutiepolis kan het zijn dat u eerst zelf de rekening moet betalen, voordat de kosten door de zorgverzekeraar worden vergoed. Er bestaan ook combinatiemogelijkheden van natura- en restitutiepolissen.
    Omdat verzekeraars meer administratieve kosten hebben aan een restitutiepolis, valt deze meestal iets duurder uit dan een naturapolis.
  3. Collectief contract: Het kan zijn dat uw bedrijf of organisatie een collectief contract met een zorgverzekeraar afsluit. De premie van een collectief contract kan maximaal tien procent lager zijn dan die van eenzelfde individuele zorgverzekering.

Online aanvragen

Klik hier om online uw premie te berekenen en een zorgverzekering aan te vragen. Ga verder naar de rekentools

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.