Hypotheekrente verwachting voor 2024

Hypotheekrente volgt inflatieverwachting

De hypotheekrente ontwikkeling volgt in grote lijnen de inflatieverwachting. Zoals je waarschijnlijk wel hebt gemerkt in de portemonnee is de inflatie het afgelopen jaar aanhoudend hoog geweest. De Europese Centrale Bank (ECB) zet zich in om de stijgende inflatie onder controle te krijgen. Door de beleidsrente te verhogen wordt de economische groei afgeremd, met als doel de prijsstijging te temperen.

Ontwikkeling variabele hypotheekrente

De renteverhoging door de ECB merk je direct aan de variabele hypotheekrente. Het gemiddelde tarief, als je de rente niet vastzet, is sinds november 2022 bijna verdubbeld, van 2,9% naar bijna 5,3%. Met het stijgen van de beleidsrente is sparen aantrekkelijker geworden.

Ontwikkeling lange hypotheekrente

Voor de ontwikkeling van de lange hypotheekrente is de ECB-rente van minder groot belang. Dit tarief wordt vooral gestuurd door de kapitaalmarktrente, of te wel vraag en aanbod van langlopende kredieten. De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen fungeert als een betrouwbare graadmeter voor de hypotheekrente met een lange rentevaste periode.

Een sterke stijging in 2022, schommelde het afgelopen jaar kapitaalmarktrente grofweg tussen 2,5% en 3,5%, zoals te zien in onderstaande grafiek.

  • Ondertussen bewoog de gemiddelde hypotheek 10 jaar vast binnen een marge van 4% tot 4,5%, met een licht stijgende trend binnen deze range.

Bron: IEX

Dankzij de recente daling van de marktrentes is er ruimte ontstaan voor lagere hypotheekrentes. Veel geldverstrekkers hebben de afgelopen weken dan ook hun tarieven verlaagd. 

Wat doet de hypotheekrente in 2024?

Blijft de hypotheekrente in 2024 hoog, of is er kans dat deze omlaag gaat?

Tijdens de laatste beleidsvergadering heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente ongemoeid gelaten. Dit was voor het eerst sinds de centrale bank in juli 2022 begon met het verhogen van de rente, in de strijd tegen de hoge inflatie. De ECB is van mening dat de genomen maatregelen voldoende zullen zijn om op de middellange termijn het inflatiedoel van 2% te bereiken. Tijdens de persverklaring na de beleidsvergadering gaf ECB-President Lagarde ook aan dat de economie in de Eurozone nog enige tijd zwak zal blijven.

Hierdoor wordt verwacht dat de ECB in de eerste maanden van 2024 de beleidsrente op het huidige niveau zal handhaven, wat tegelijkertijd zal leiden tot een verdere afname van de inflatie.

Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting eerst zorgen voor stabilisatie van de variabele hypotheekrente, gevolgd door een geleidelijke daling begin 2024*.

Geleidelijk ruimte voor renteverlaging

Na een periode van stabiele beleidsrente zal de ECB waarschijnlijk kiezen voor een geleidelijke renteverlaging.

De verwachting is dat de lange hypotheekrente daalt, zodra er duidelijke signalen zijn dat de centrale bank van plan is de beleidsrente te verlagen.

Deze voorspelling blijft echter onzeker. De ECB tracht de verwachtingen voor een snelle renteverlaging te matigen. President Christine Lagarde heeft aangegeven dat de beleidsrente voorlopig hoog zal blijven.

We verwachten dat de lange hypotheekrente voorlopig op het huidige niveau blijft, met mogelijk later in 2024 ruimte voor een rentedaling*.

*Deze hypotheekrente verwachting voor 2024 kan tussentijds wijzigen.

Anticiperen op de hypotheekrente verwachting

  1. Als je verwacht dat de hypotheekrente op termijn daalt, kan het interessant zijn om te kiezen voor een variabele rente. Dit moet bij je passen. Je hebt namelijk geen zekerheid over je maandlasten. Ook geldt een zwaardere toets op het inkomen.
  2. De woning (verder) verduurzamen zorgt direct voor lagere maandlasten. Dit levert vaak meer op dan wachten tot de rente nog iets gunstiger wordt. Bovendien draagt het bij aan de waarde ontwikkeling van de woning. Je profiteert dan van subsidies en korting op de rente.
  3. Voor huiseigenaren die willen verhuizen heeft de renteontwikkeling beperkt impact. Zij kunnen namelijk hun huidige lage hypotheekrente vaak meeverhuizen.
  4. Starters lopen er vaak tegenaan dat ze door de gestegen rente minder kunnen lenen.
  5. Er zijn alternatieven beschikbaar, maar dit is afhankelijk van je leeftijd, inkomen en/of overwaarde.

Vragen of interesse in een vrijblijvend gesprek?  Belt u ons dan op nummer: 0343 – 420 772 of stuur een e-mail: klik hier