Doorgaans is het doel van ‘sparen’ vermogen te vormen.  En wanneer u geen vast omlijnd spaardoel hebt, maar wel snel over uw spaargeld wilt kunnen beschikken, is de traditionele spaarrekening een uitstekende oplossing. Naarmate de bank uw geld langer mag gebruiken, zal de rentevergoeding vaak hoger worden. De rente voor een “deposito” is dan ook vaak beduidend hoger dan voor een “direct opvraagbare spaarrekening”. Maar wat is verstandig? Vast zetten of niet?

Spaardoel

Hebt u een bepaald spaardoel voor ogen (een andere auto over 3 jaren), dan kan het acceptabel zijn te kiezen voor een rente die 3 jaar vast staat. Want in dat geval moet uw spaargeld in ieder geval weer beschikbaar komen op het moment, dat u uw spaardoel (de andere auto) bereikt heeft.

Geen spaardoel

Heeft u echter geen vast omlijnd spaardoel, dan kan het enerzijds verstandig zijn een algemene spaarrekening aan te houden (voor het geval dat…..)., anderzijds na te gaan of het wellicht zinvol is uw overtollige middelen via beleggingen te laten groeien. 

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over sparen! Ik neem contact op met Fidiom.