Een schade voorkomen is altijd veiliger en voordeliger

Als ondernemer zoekt u een juiste balans tussen risico en zekerheid. Helaas kunt u niet alle risico’s uitbannen. Risicobeheer zorgt ervoor dat u een beter beeld krijgt van de risico’s zodat u daar de juiste maatregelen tegenover kunt zetten. Verzekeren, o.a. bedrijfsverzekeringen is zo’n maatregel, maar het is niet de enige.

Risicobeheer in drie stappen:

  1. de risico-inventarisatie (welke risico’s loop ik precies?)
  2. de risico-analyse (hoe groot zijn die risico’s eigenlijk?)
  3. de oplossingen (wat kan ik doen om mijn risico’s beheersbaar te maken?)

De oplossingen:

  1. Het risico opheffen: Het lijkt vreemd, maar soms kan het: u stopt eenvoudig met dat deel van uw activiteiten dat te veel risico’s oplevert. Denk hierbij aan het besluit niet langer te leveren aan een afnemer die slecht betaalt.
  2. Het risico verminderen: Hierbij moet u denken aan een hele reeks preventiemaatregelen: beter hang-en sluitwerk tegen inbraak, het aanleggen van een alarminstallatie, het plaatsen van brandblussers, enz..
  3. Het risico overdragen: Een goede manier van risico-overdracht is uitbesteding. Denk hierbij aan het uitbesteden van uw transport aan een transportbedrijf.
  4. Het risico zelf dragen: Het is ook denkbaar dat u een (klein) deel van de risico’s voor eigen rekening neemt. Het gaat hier vooral om risico’s die niet zo snel tot schade zullen leiden en die bovendien geen al te ernstige financiële gevolgen hebben.
  5. Het risico verzekeren: Wat nu nog overblijft aan risico’s kunt u dmv o.a. bedrijfsverzekeringen verzekeren.