Hypotheekrente verwachting voor 2024

Wat doet de hypotheekrente in 2024? Deze hypotheekrente verwachting biedt een analyse van de verwachte renteontwikkeling en geeft inzicht in hoe je hierop kunt anticiperen.

Hypotheekrente verwachting volgt inflatieverwachting

De hypotheekrente ontwikkeling volgt in grote lijnen de inflatieverwachting. Zoals je waarschijnlijk wel hebt gemerkt in de portemonnee is de inflatie het afgelopen jaar aanhoudend hoog geweest.

De Europese Centrale Bank (ECB) zet zich in om de stijgende inflatie onder controle te krijgen. Door de beleidsrente te verhogen wordt de economische groei afgeremd, met als doel de prijsstijging te temperen.

Ontwikkeling variabele hypotheekrente

De renteverhoging door de ECB merk je direct aan de variabele hypotheekrente. Het gemiddelde tarief, als je de rente niet vastzet, is sinds november 2022 bijna verdubbeld, van 2,9% naar bijna 5,3%. Met het stijgen van de beleidsrente is sparen aantrekkelijker geworden.  .

Ontwikkeling lange hypotheekrente

Voor de ontwikkeling van de lange hypotheekrente is de ECB-rente van minder groot belang. Dit tarief wordt vooral gestuurd door de kapitaalmarktrente, of te wel vraag en aanbod van langlopende kredieten. De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen fungeert als een betrouwbare graadmeter voor de hypotheekrente met een lange rentevastperiode.

  • Na een sterke stijging in 2022, schommelde het afgelopen jaar kapitaalmarktrente grofweg tussen 2,5% en 3,5%, zoals te zien in onderstaande grafiek.
  • Ondertussen bewoog de gemiddelde hypotheek 10 jaar vast binnen een marge van 4% tot 4,5%, met een licht stijgende trend binnen deze range.

Bron: IEX

Dankzij de recente daling van de marktrentes is er ruimte ontstaan voor lagere hypotheekrentes. Veel geldverstrekkers hebben de afgelopen twee weken dan ook hun tarieven verlaagd. Daar kun jij van profiteren!

Wat doet de hypotheekrente in 2024?

Blijft de hypotheekrente in 2024 hoog, of is er kans dat deze omlaag gaat?

Tijdens de laatste beleidsvergadering heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente ongemoeid gelaten. Dit was voor het eerst sinds de centrale bank in juli 2022 begon met het verhogen van de rente, in de strijd tegen de hoge inflatie.

De ECB is van mening dat de genomen maatregelen voldoende zullen zijn om op de middellange termijn het inflatiedoel van 2% te bereiken. Tijdens de persverklaring na de beleidsvergadering gaf ECB-President Lagarde ook aan dat de economie in de Eurozone nog enige tijd zwak zal blijven.

Om deze reden heeft de ECB aangegeven de beleidsrente voorlopig niet te verhogen, wat tegelijkertijd zal leiden tot een verdere afname van de inflatie.

Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting eerst zorgen voor stabilisatie van de variabele hypotheekrente, gevolgd door een geleidelijke daling begin 2024*.

Geleidelijk ruimte voor renteverlaging

Na een periode van stabiele beleidsrentes zal de ECB waarschijnlijk kiezen voor een geleidelijke renteverlaging. De Amerikaanse centrale bank (Fed) is al eerder toe aan deze stap.

De verwachting is dat de lange hypotheekrente daalt, zodra er duidelijke signalen zijn dat de centrale banken van plan zijn de beleidsrente te verlagen. Een voorproefje zien we nu al. Beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat de inflatie daalt, waardoor de kapitaalmarktrente en inmiddels ook de hypotheekrente is gedaald.

Of deze dalende trend doorzet is echter onzeker. De ECB tracht de verwachtingen voor een snelle renteverlaging te matigen. President Christine Lagarde heeft aangegeven dat in verschillende landen nog altijd sprake is van een hoog prijspeil, met name veroorzaakt door hoge lonen.

We verwachten dat de lange hypotheekrente licht verder daalt, met mogelijk later in 2024 meer ruimte voor een verdere rentedaling*.

*Deze hypotheekrente verwachting voor 2024 kan tussentijds wijzigen.

Anticiperen op de hypotheekrente verwachting

  1. Als je verwacht dat de hypotheekrente op termijn daalt, kan het interessant zijn om te kiezen voor een variabele rente. Dit moet bij je passen. Je hebt namelijk geen zekerheid over je maandlasten. Ook geldt een zwaardere toets op het inkomen. Lees meer over de voor- en nadelen van een variabele hypotheekrente.
  2. De woning (verder) verduurzamen zorgt direct voor lagere maandlasten. Dit levert vaak meer op dan wachten tot de rente nog iets gunstiger wordt. Bovendien draagt het bij aan de waarde ontwikkeling van de woning. Je profiteert dan van subsidies en korting op de rente.
  3. Voor huiseigenaren die willen verhuizen heeft de renteontwikkeling beperkt impact. Zij kunnen namelijk hun huidige lage hypotheekrente vaak meeverhuizen.
  4. Starters lopen er vaak tegenaan dat ze door de gestegen rente minder kunnen lenen. Gelukkig kunnen zij profiteren van een aantal regelingen die helpen om je eerste huis te kopen.
  5. Door de gestegen hypotheekrente is een verzilverhypotheek duurder geworden en voor een kleinere groep beschikbaar. Er zijn alternatieven beschikbaar, maar dit is afhankelijk van je leeftijd, inkomen en/of overwaarde.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Mail of bel ons gerust. https://fidiom.nl/contact/ | 0343-420772