Korte omschrijving

Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Verdere specificatie

Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep.

Doelgroep

Particuliere consumenten; in gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering.

Premie

Voor kostbare inboedelbestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren.

Bijzonderheden

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn (bijv. op grond van eerder schadeverloop), kan men bij Rialto terecht.

Interesse?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een inboedelverzekering! Ik neem contact op met Fidiom.