Bij de koop of verkoop van een onderneming spelen veel zaken die bepalend zijn voor een succesvolle afronding van de transactie. Naast financiële en commerciële motieven tellen vaak ook emotionele aspecten mee.

De verkoper heeft zijn bedrijf opgebouwd, wil een goede verkoopprijs realiseren, maar ook de continuïteit gewaarborgd zien. De koper heeft zich grondig georiënteerd en voorbereid op de koop, maar wil niet meer dan een redelijke prijs betalen. Uitgangspunten zijn niet altijd zondermeer verenigbaar.

Vaak stagneert het overnameproces door een onjuiste waardering, onvoldoende reële en onderbouwde verwachtingen of onvoldoende financieringscapaciteit.

FIDIOM treedt steeds op voor één der partijen: diens belangen worden primair gediend. Maar nooit zonder het meewegen van de belangen van de wederpartij. FIDIOM helpt daarom partijen tot een redelijk vergelijk te komen binnen een optimale juridische en fiscale context. Én FIDIOM zorgt voor een adequate invulling van de financieringsbehoefte bij de bedrijfsoverdracht.

Kosten

Een eerste oriënterend gesprek is gratis. Dit gesprek is bedoeld om over en weer helder te krijgen of de (door de klant geformuleerde) doelstellingen haalbaar zijn.

Als er wederzijds voldoende vertrouwen is dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden doen wij de klant een concreet voorstel. Wij werken steeds op basis van heldere en vooraf gemaakte afspraken. De klant kan hierbij kiezen uit diverse vormen van vergoedingen: uurbasis, projectbasis of op basis van (een zekere mate van) “no cure no pay” bij trajecten voor het aantrekken van financieringen.

Bij financieringstrajecten kunnen de declaraties steeds meegefinancierd worden. De klant betaalt weliswaar de dienstverlening, maar incasseert dan ook alle kortingen en provisies. In vrijwel alle gevallen wegen deze verdiensten ruimschoots op tegen gemaakte kosten.

Voordelen

Dit zijn de Voordelen voor U:

  1. U en uw accountant hoeven niet het lastige banktraject te doorlopen en u kunt via ons rekenen op de allerbeste voorwaarden en condities.
  2. U hebt geen last van onervaren bankmedewerkers die uw situatie niet of onvoldoende begrijpen.
  3. U hebt een vast aanspreekpunt voor de onderhandelingen met de bank.
  4. In (vrijwel) alle gevallen wegen de verdiensten ruimschoots op tegen de gemaakte kosten.

Interesse?

Ja, ik wil meer informatie over bedrijfsoverdracht! Ik neem contact op met Fidiom