Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden betaald. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten

Voordelen lineaire hypotheek

  1. u bouwt snel en veilig vermogen op met de aflossingen;
  2. uw maandlasten nemen af gedurende de looptijd;
  3. de hypotheek is goed te combineren met andere hypotheekvormen.

Nadelen lineaire hypotheek

  1. hoge maandlasten bij aanvang;
  2. fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd;
  3. ten opzichte van andere vormen fiscaal minder voordelig.

Belastingvoordeel

Wie een eigen huis bewoont met hypotheek, mag de betaalde hypotheekrente, onder voorwaarden, aftrekken van het inkomen, voordat er loonbelasting over wordt berekend. Op grond daarvan krijgen de meeste mensen een deel van die loonbelasting terug. Dat kan overigens maandelijks. Hoeveel u terug krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.