Wat is een levensverzekering?

Levensverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie en/of de uitkering afhankelijk zijn van “het verzekerde leven”, dus het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde.

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen. De meest extreme vormen zijn “de verzekering bij leven” en de “gemengde verzekering”. Bij de verzekering bij leven vindt alleen een uitkering plaats, indien de verzekerde op de afgesproken datum nog in leven is. Gaat de verzekerde een dag daarvoor dood, dan vindt er geen uitkering plaats (en zijn alle premies verloren).

Bij de “gemengde verzekering” wordt het overeengekomen kapitaal uitgekeerd bij in leven zijn op de einddatum dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Omdat er altijd een uitkering plaatsvindt, is dit een relatief dure verzekeringsvorm. Zeker in vergelijking met de “verzekering bij leven”.

Tussenvormen

Tussen de verzekering bij leven en de gemengde verzekering zitten de verzekering bij leven met restitutie (van de premie-inleg, al dan niet vermeerderd met rendement) en de verzekering op vaste termijn. Deze levensverzekering keert uit op de afgesproken einddatum bij al dan niet in leven zijn. Bij vooroverlijden heeft de begunstigde (dat is degene die op de polis staat aangewezen om de uitkering te ontvangen) echter de mogelijkheid om de contante waarde van het eindkapitaal te laten uitkeren door de verzekeraar.

Als u een uitkering wenst die alleen bij overlijden uitkeert, dan is de overlijdensrisicoverzekering de juiste verzekering.

Mogelijkheden van een levensverzekering

Het is mogelijk dat u bij het afsluiten van een hypotheek of geldlening verstrekkende instelling u verplicht stelt om bij het aangaan ervan ook een levensverzekering af te sluiten. Op die manier heeft de bank garantie dat de hypotheek of lening ook werkelijk afbetaald wordt indien u voortijdig komt te overlijden.

Omdat u een bedrag uitgekeerd krijgt bij leven op een bepaalde datum, is de levensverzekering een prima manier om als aanvulling op uw pensioen te gebruiken.

Een andere optie van een levensverzekering is dat als u geld nodig heeft u uw levensverzekering kunt belenen. Dat betekent dat u een lening of krediet afsluit met als onderpand uw levensverzekering.

De goedkoopste, de beste?

Dit geldt niet bij alle verzekeringen maar is bij risicoverzekeringen wel van toepassing. Er wordt eigenlijk alleen een bedrag en een periode afgesproken, waardoor er ook een makkelijke vergelijking gemaakt kan worden. Een levensverzekering mag op ieder moment opgezegd worden. Wel moet men bij een vergelijking opletten of de premie een gelijkblijvende of een stijgende is. Ook van belang is of de uitkering bij overlijden gelijkblijvend is, annuïtair dalend of lineair dalend.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een levensverzekering via Fidiom. Ik neem contact op.