Het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering is soms een moeizame weg. Veel bedrijven stuiten op (schijnbare) onwil of onbegrip bij financiers. Daardoor ontstaat onnodige vertraging bij het aantrekken van financieringen of, erger, een financiering komt helemaal niet tot stand.

Banken en verstrekkers van risicodragend vermogen stellen ieder hun eigen (verschillende) randvoorwaarden. Vaak wordt onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe aan deze randvoorwaarden voldaan kan worden. Daarmee loopt een financieringsaanvraag forse vertraging op. Dit tot grote ergernis en frustratie van de ondernemer.

Een grondige voorbereiding en onderbouwing lossen knelpunten op. Maar ook het inschakelen van de juiste financiers en relaties in het netwerk is van doorslaggevend belang. Zakelijke financieringen worden daardoor vlotter geregeld. En niet alleen vlotter. Door een goede balans tussen verschillende financieringsinstrumenten kan fors op financieringskosten worden bespaard. Bovendien ontstaat een optimale flexibiliteit voor nú en op langere termijn.

Voor het verkrijgen van risicodragend vermogen of bancair krediet kan de MKB ondernemer op onze professionele begeleiding rekenen.

Kosten

Een eerste oriënterend gesprek is gratis. Dit gesprek is bedoeld om over en weer helder te krijgen of de (door de klant geformuleerde) doelstellingen haalbaar zijn.

Als er wederzijds voldoende vertrouwen is dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden doen wij de klant een concreet voorstel. Wij werken steeds op basis van heldere en vooraf gemaakte afspraken. De klant kan hierbij kiezen uit diverse vormen van vergoedingen: uurbasis, projectbasis of op basis van (een zekere mate van) “no cure no pay” bij trajecten voor het aantrekken van financieringen.

Bij financieringstrajecten kunnen de declaraties steeds meegefinancierd worden. De klant betaalt weliswaar de dienstverlening, maar incasseert dan ook alle kortingen en provisies. In vrijwel alle gevallen wegen deze verdiensten ruimschoots op tegen gemaakte kosten.

Voordelen

Dit zijn de Voordelen voor U:

  1. U en uw accountant hoeven niet het lastige banktraject te doorlopen en u kunt via ons rekenen op de allerbeste voorwaarden en condities.
  2. U hebt geen last van onervaren bankmedewerkers die uw situatie niet of onvoldoende begrijpen.
  3. U hebt een vast aanspreekpunt voor de onderhandelingen met de bank.
  4. In (vrijwel) alle gevallen wegen de verdiensten ruimschoots op tegen de gemaakte kosten.

Interesse?

Ja, ik wil meer informatie over bedrijfsfinancieringen! Ik neem contact op met Fidiom