Korte omschrijving

Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme).

Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

 Verdere specificatie

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was of opstalverzekering. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is doorgaans geen probleem. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. verzekerd, alsmede (tegen minder gevaren) tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Doelgroep

Particuliere consumenten met een eigen huis of appartement. Bij flatgebouwen de vereniging van eigenaren.

Premie

Afhankelijk van ligging en bouwaard.

Bijzonderheden

Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. Is het verzekerde bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere situaties, zoals monumentenpanden, kunnen afwijkende premies/voorwaarden gelden. Vaak kan in deze verzekering een glasverzekering worden ingebouwd. Voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn (bijv. op grond van eerder schadeverloop), kan men bij een speciale verzekeraar (Rialto) terecht.

Interesse?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een woonhuisverzekering! Ik neem contact op met Fidiom.