Korte omschrijving

Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook indien deze voort vloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Verdere specificatie

Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin; in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid). De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt. Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken; de verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee zijn verzekerde ook alle rompslomp uit handen.

Doelgroep

De particulier, hetzij als alleenstaande, hetzij namens het hele gezin.

Premie

De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert een premiekorting op, maar niet iedere verzekeraar doet dat.

Bijzonderheden

De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voor zover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.