Korte omschrijving

Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voor zover al bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering als aanvullend. De verzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)en ongevallen.

Verdere specificatie

De verzekerde kan meestal kiezen uit een aantal pakketten dekkingsrubrieken, zodat een optimale aansluiting met al bestaande verzekeringen kan worden gekregen. Daarnaast kan de verzekerde kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per pakket. Bijvoorbeeld: verzekerde bedrag bagage: € 2.000, € 3.000 of € 5.000 en voor de rubriek geneeskundige kosten uit € 25.000, € 50.000 of kostprijs. De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijv. kostbaarheden achtergelaten in auto). Daarnaast biedt de verzekering geen dekking voor schade aan waardepapieren, postzegels en munten, (motor)rijtuigen en (lucht)vaartuigen, met uitzondering van opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken.

Doelgroep

Particuliere consumenten; per gezin of reisgezelschap (niet-gezinsleden) kan één polis worden afgesloten waarop alle verzekerden staan vermeld.

Premie

Is afhankelijk van het gekozen pakket dekkingsrubrieken en de gekozen combinatie van verzekerde bedragen. Grofweg ligt de premie tussen € 1 en € 2,50 per verzekerde per dag. Als het onderwatersportrisico of het wintersportrisico meeverzekerd moet worden geldt een toeslag van € 0,50 tot € 1 per verzekerde per dag. Geld en cheques kunnen veelal tot een bedrag van € 500 voor alle verzekerden samen worden meeverzekerd tegen een toeslag van ongeveer € 0,50 per dag.

Bijzonderheden

Voor de rubriek bagage geldt meestal een eigen risico variërend van € 50 tot € 100. In geval van diefstal/vermissing moet een verklaring van aangifte bij de politie worden overgelegd.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.