Een doorlopend krediet is zeer geschikt indien u niet op voorhand weet hoeveel geld u precies nodig hebt voor bijvoorbeeld een verbouwing. U spreekt met de kredietverstrekker een maximum bedrag af (de kredietlimiet), dat u in delen kunt opnemen. Voor het vaststellen van de kredietlimiet kijkt de kredietverstrekker o.a. naar uw inkomen.

Samen met u wordt ook een aflossingsschema opgesteld, waarbij een minimaal vastgesteld percentage van het totale uitstaande saldo wordt geïncasseerd. Het uitstaande saldo is dat gedeelte van de kredietlimiet dat u ook daadwerkelijk hebt opgenomen. U betaalt dus alleen maar rente en aflossing over het deel van de lening dat u ook echt gebruikt. En alles wat u hebt afgelost, kunt u tot aan de kredietlimiet ook weer automatisch opnemen. Bijvoorbeeld als u na de keuken ook nog de badkamer wilt verbouwen.

Een doorlopend krediet blijft wel een lening. Op een dag zal het totale bedrag afgelost moeten zijn, ook al is het misschien aantrekkelijk om steeds weer op te nemen.

Voordelen

Het voordeel van een doorlopend krediet is vooral de flexibiliteit, omdat er telkens kan worden afgelost en weer opgenomen (mits u binnen de afgesproken limiet blijft). Bovendien biedt een doorlopend krediet gemak, vooral als uitgaven zijn gespreid in de tijd. U hoeft dan niet steeds een nieuwe lening aan te gaan. Daarnaast speelt mee dat de maandlasten lager zijn dan bij een persoonlijke lening, omdat de looptijd langer (onbepaald) is.

Nadelen

De voordelen kunnen echter ook een belangrijk nadeel vormen. Immers door de flexibiliteit en het gemak is wel een zekere aflossingsdiscipline vereist. Wie die niet heeft, loopt het risico nooit meer van het krediet af te komen. Bovendien is de rente op het doorlopende krediet vaak variabel en kunnen de kosten voor de betreffende lening zowel hoger als lager worden als gevolg van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten.

Ja, ik ben geïnteresseerd!

Ik wil graag een lening afsluiten. Ik neem contact op met Fidiom.