Korte omschrijving

De volledige cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil’ zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor ‘jonge’ auto’s.

De beperkte cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

De vakantie-auto-cascoverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor de vakantieganger die zijn of haar auto gedurende de vakantieperiode wil verzekeren tegen het risico van schade aan de auto. Gewoonlijk wordt deze verzekering gesloten voor auto die alleen verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht (de zgn. WAM-verzekering). Over het algemeen worden voor deze verzekering auto’s geaccepteerd die niet ouder zijn dan 7 jaar.

Verdere specificatie

Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van € 136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht. In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto o.i.d.

Doelgroep

Eigenaren van personenauto’s.

Premie

De premie voor de cascoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  1. de waarde van het motorrijtuig;
  2. leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder;
  3. het aantal jaarlijks te rijden kilometers;
  4. eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Bijzonderheden

De cascoverzekering wordt over het algemeen alleen gesloten in combinatie met de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De vakantie-auto-cascoverzekering kan afzonderlijk gesloten worden.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.