Korte omschrijving

Deze verzekering dekt schade aan een caravan, evenals aan de daarbij behorende voortent/luifel en de inboedel door nagenoeg alle schadeoorzaken (behoudens door gebreken aan de caravan of de inboedel zelf). De caravan is gedurende een bepaalde periode na aanschaf tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna – meestal na een periode van vaste afschrijving – tegen dagwaarde. De inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd. De verzekering geldt ook als de caravan aan een motorrijtuig is gekoppeld.

Verdere specificatie

De verzekering is bedoeld voor particulier en recreatief gebruikte caravans. Voor zakelijk gebruik, evenals voor permanent gebruik gelden doorgaans afwijkende voorwaarden. Vaak zijn er aparte varianten op deze verzekering voor stacaravans, waarbij dan ook bijgebouwtjes en tuinaanleg kunnen worden meeverzekerd. Reisbagage wordt vaak van de dekking uitgesloten. Uitgesloten is schade door catastroferisico’s, geleidelijk werkende invloeden en achterstallig onderhoud. Bij cascoschade geldt doorgaans een eigen risico.

Doelgroep

Particulieren.

Premie

Uitgedrukt in een % van het verzekerde bedrag (meestal de nieuwwaarde) van de caravan en de inboedel.

Bijzonderheden

Diefstal van de gehele caravan is doorgaans alleen gedekt als aan speciale preventie-eisen is voldaan, zoals een disselslot en/of gedemonteerde wielen. Soms bestaat een aanvullende dekking voor de huur van een vervangende caravan gedurende de reparatieperiode bij een gedekte schade in de vakantieperiode. Veelal wordt een subsidiaire dekking voor het aansprakelijkheidsrisico gegeven, waarbij het WAM-risico (verkeersrisico) nadrukkelijk is uitgesloten.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.