Wat doet de woningprijs in 2023? Dit denken de grootste banken

Volgens de bekende banken lijkt een tweede kredietcrisis nog ver van ons bed. Al gaan de huizenprijzen wel dalen.

De woningmarkt is in het afgelopen half jaar afgekoeld. Waar mensen afgelopen mei nog in de rij stonden voor een woning, ligt het aantal geïnteresseerden nu lager. Voor kopers valt er langzaam weer meer te kiezen, tegen een lagere gemiddelde prijs. Wat verwachten de grotere Nederlandse banken van de woningmarkt in de komende tijd?

In meest recente vooruitblik hebben de grootste banken hun visie op de woningmarkt bijgesteld. Dit verwachten ze van het restant van dit jaar en 2023:

 • Voorspelling woningmarkt ABN

  De ABN Amro heeft de eerdere voorspelling over de woningmarkt herzien, gezien de druk op de huizenprijzen. Met dank aan de forse stijging in de eerste helft voorziet de bank over heel 2022 nog wel een stijging van 14%. Voor 2023 is de prognose een daling van 2,5%, terwijl eerder juist een stijging met hetzelfde percentage werd verwacht.

  Al met al zijn economen van de ABN zijn vrij positief over de woningmarkt. Ze verwachten dat de hypotheekrente niet al te veel verder stijgt. Daarnaast zijn de wooneisen toegenomen, is er nog steeds een woningtekort en een krappe arbeidsmarkt. Gezinnen zijn bovendien weerbaarder dan tijdens de kredietcrisis. Zo hebben veel mensen overwaarde en een rente die relatief lange tijd is vastgezet.

 • Voorspelling woningmarkt ING

  Eind september liet ING weten dat in hun basisscenario de gemiddelde woningprijs eind 2023 ongeveer op het niveau van eind 2021 ligt. Dat betekent een daling van circa 4,5% in de periode van afgelopen september tot december 2023. Daarmee komt het jaargemiddelde van 2022 uit op een stijging van 14% in 2022 en een daling van 2,5% in 2023. Hiermee zit ING op dezelfde lijn als ABN Amro.

  ING stelt wel dat de ontwikkelingen op de woningmarkt lastig te voorspellen zijn. Naast de richting van de hypotheekrente zijn ook de economische groei, de werkloosheid en het sentiment bepalend. Zeker het sentiment onder kopers en verkopers kan grillig zijn. Het vertrouwen ligt op dit moment onder de 100, zo blijkt uit de VEH-index. Bij een stand onder de 100 worden woningkopers voorzichtiger.

 • Voorspelling woningmarkt Rabobank

  Rabobank is wat somberder gestemd dan ING en ABN Amro. De bank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar 13,7% hoger uitvallen dan in 2021. Voor 2023 wordt een daling van 3,1% verwacht. In september ging de Rabobank nog uit van een groei van drie procent. De koerswijziging komt vooral door de hoger dan voorziene stijging van de hypotheekrente, die al eerder zorgt voor druk op de prijzen.

  Wat betreft het aantal verkopen gaat Rabobank uit van 179.000 verkopen in 2023. Dit zou een daling van 18,8 procent betekenen in vergelijking met 2021. Waar de daling eerst vooral te wijten was aan het geringe aanbod, is nu de hogere rente eerder een drempel.

De Nederlandsche Bank zit op dezelfde lijn

Toezichthouder De Nederlandse Bank bank verwacht ook een daling van de huizenprijzen, veroorzaakt door de gestegen rente. DNB geeft, net als de grootbanken, aan dat er geen sprake is van een crisissituatie. Voorzitter Klaas Knot noemt ontwikkelingen op de woningmarkt een welkome afkoeling: “Er zijn eindelijk wat meer huizen te koop en ze staan ook langer te koop”. Volgens Knot zijn er nog geen aanwijzingen voor een grote prijsdaling.

We zijn het niet meer gewend, huizenprijzen die dalen. Toch is het niet vreemd dat de prijzen na de extreme stijgingen een stap terug doen. Bovendien zal het woningtekort in de komende jaren een blijvende factor zijn, wat de prijs ondersteunt.