Van ex overgenomen hypotheek moet aan nieuwe eisen voldoen!

Bij echtscheidingen neemt de echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen vaak de hypotheeklasten van de andere ex-echtgenoot over. Deze overgenomen hypotheek vormt echter wel een nieuwe eigenwoningschuld. Deze schuld moet dus voldoen aan de actuele voorwaarden, wil de overnemer alle hypotheekrente kunnen aftrekken.

In een zaak voor Hof Den Haag waren twee echtgenoten getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. In 1997 hadden zij een woning gekocht en gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheekschuld. In 2013 kwam het tot een scheiding, waarbij de man de woning verliet. Vanaf dat moment nam de vrouw alle (hypotheek)lasten van de woning voor rekening. In januari 2017 kocht zij haar ex-echtgenoot uit. De vrouw stelt dat zij al eerder de economische eigenaar van het overgenomen deel van de woning is geworden. Daardoor zou ook over 2016 alle hypotheekrente mogen aftrekken: haar eigen deel en het deel dat zij van haar ex-echtgenoot heeft overgenomen.

Ontbindende in plaats van opschortende voorwaarde

De inspecteur wijst erop dat de ex-echtgenoten zijn overeengekomen dat de woning onderhands wordt verkocht als de vrouw op 1 januari 2017 de woning nog niet op haar naam heeft gezet. In dat geval wordt de opbrengst onder beiden gelijk verdeeld. Daardoor is volgens de fiscus de vrouw onder opschortende voorwaarde economisch eigenaar van de woning geworden. Maar het hof oordeelt dat gezien de bedoelingen en verwachtingen van de partijen de vrouw onder ontbindende voorwaarde het woningdeel van haar ex-echtgenoot heeft gekregen. Deze ontbindende voorwaarde is nooit vervuld. Daarom was de vrouw in 2016 al de juridische dan wel economische eigenaar van de hele woning.

Niet voldaan aan aflossingseis

Toch behaalt de vrouw met haar beroepsprocedure minder succes dan zij had verwacht. Het hof oordeelt namelijk dat het overgenomen deel van de hypotheekschuld een nieuwe schuld vormt. Deze nieuwe schuld moet voldoen aan de voorwaarden voor de eigenwoningschuld in 2013. In dat jaar was de aflossingseis al ingevoerd. Omdat de vrouw niets op de hypotheek heeft afgelost, kwalificeert het overgenomen deel van de hypotheek niet als een eigenwoningschuld. De vrouw mag de rente over dat deel van de schuld daarom niet aftrekken.

Wet: art. 3.111 en 3.119a en 3.119c Wet IB 2001

Bron: Gerechtshof Den Haag