Kadaster positief over effect Starterslening

Het Kadaster brengt momenteel voor verschillende gemeentes in kaart hoeveel starters een woning kopen en of dat met een Starterslening is. Martin Tillema, adviseur bij het Kadaster, stelt vast dat de Starterslening zeker effect heeft, hoewel dit afhankelijk is voor wie een gemeente deze aanbiedt, waar en wanneer.

In de 234 gemeenten die in 2018 een Starterslening aanbieden koopt ongeveer 1 op de 15 koopstarters een woning met een Starterslening. De gemiddelde aankoopprijs van deze woning bedraagt 168.723 euro en de daarop versterkte Starterslening gemiddeld 26.851 euro. Het gemiddelde huishoudinkomen van de starter is 32.000 euro.

Uit cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) blijkt verder dat 81% van de aanvragers een leeftijd heeft tussen de 20 en 29 jaar. 37% van de starters heeft de Starterslening na 6 jaar afgelost, 55% betaalde in die periode rente en aflossing en 3% alleen rente.

Opstap naar duurder segment

Tillema merkt bij sommige gemeenten dat ze licht twijfelen of de Starterslening wel in het goedkope segment terechtkomt. “Dat de starter toch een duurdere woning koopt die ineens bereikbaar wordt met de lening. Terwijl de lening juist bedoeld is om inwoners te helpen die net niet genoeg verdienen voor de koopwoningmarkt. Met ons onderzoek krijgen die gemeentes inzicht waar en bij wie de Starterslening terechtkomt. Daarnaast vinden gemeenten het ook belangrijk om te weten in welke mate ze doorstroming creëren. Komt de Starterslening in een nieuwbouwwoning terecht, dan blijft het bij één transactie. Koopt een starter een bestaande woning en stroomt er iemand door, dan zet dat het treintje op de woningmarkt verder in gang.”

Starterslening heeft effect

Tillema doet in opdracht van verschillende gemeentes onderzoek. Naast Hof van Twente, Zuidhorn en Kampen wordt tevens in opdracht van de Provincie Limburg onderzoek gedaan in twintig gemeenten. Tillema: “Het is moeilijk om de uitkomsten van de verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken. In de ene gemeente is de Starterslening hoger dan in de andere. En gemeenten hanteren vaak ook hun eigen voorwaarden voor de lening, bijvoorbeeld wel of geen starters buiten de eigen gemeente of maximale koopsommen. Ik durf wel te zeggen dat de Starterslening effect heeft, hoewel het afhankelijk is voor wie je deze aanbiedt, waar en wanneer. Voor een erg dure gemeente als Amsterdam is de betaalbaarheid van woningen op dit moment zo lastig dat de starter veel meer geld nodig heeft. Andersom werkt de lening in een goedkopere gemeente als Delfzijl ook niet altijd. Daar is al voldoende betaalbaar woningaanbod beschikbaar zonder de Starterslening.”

Bron: Infinance.nl