Hypotheekrente in stabieler vaarwater

De afgelopen anderhalf jaar is aan de daling van de hypotheekrente een einde gekomen. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt vast dat sinds eind 2016 de hypotheekrente op nieuw afgesloten contracten redelijk stabiel rond de 2,40% ligt.

 

Al geruime tijd neemt de gemiddelde hypotheekrente – berekend door Nederlandse banken – af. Over de periode januari 2012 tot en met mei 2018 is de hypotheekrente met ongeveer twee procentpunten gedaald. Voor een nieuw afgesloten hypotheek bedroeg de hypotheekrente in mei 2018 gemiddeld 2,40%.

Banken groeien weer

Nederlandse huishoudens hadden bij Nederlandse banken in juni een hypotheekschuld van 521 miljard euro. Dat is een groei van 0,3% ten opzichte van een jaar eerder. De laatste jaren maakten verzekeraars en pensioenfondsen grote slagen voorwaarts als verstrekkers van hypothecair krediet. De banken hebben daar behoorlijk last van gehad. DNB ziet de hypotheekverstrekking door Nederlandse banken echter na een periode van afnemende kredietverlening sinds eind 2016 weer toenemen. De toezichthouder noteert daarbij positieve groeicijfers op jaarbasis.

Langer vastzetten

Nederlandse huishoudens (particulieren, inclusief eenmanszaken en samenwerkingsverbanden) zijn recent hun hypotheekrente voor een langere periode gaan vastzetten. Volgens DNB heeft gemiddeld driekwart van de in 2018 bij banken nieuw afgesloten hypotheken een rentevaste periode van meer dan vijf jaar. In 2012 bedroeg dat aandeel gemiddeld nog 40%. Een kwart van de nieuw afgesloten hypotheken hebben een rente die langer vaststaat dan 10 jaar. Deze ontwikkeling kan volgens DNB aangeven dat huishoudens verwachten dat een stijging van de hypotheekrente in zicht is, en dat ze de relatief lage rente nu voor langere perioden willen vastzetten.

Ierland 3,11%

De spreiding binnen het eurogebied is groot. In Finland wordt met gemiddeld 0,87% momenteel de laagste hypotheekrente betaald, in Ierland de hoogste (3,11%). Finse huishoudens sluiten volgens DNB relatief veel hypotheken af met een korte rentevaste periode, waarbij de rente is gekoppeld aan de Euribor. Ierse banken hanteren een relatief hoge opslag bij het vaststellen van de hypotheekrente.

Bron: Infinance.nl