ALTERNATIEF VOOR DE JUBELTON??!!

Het afgelopen jaar is er veel gezegd en geschreven over het afschaffen van de jubelton. De vrijgestelde schenking die gebruikt kon worden voor een eigen woning is per 1 januari aangepast. Is een familiehypotheek dan een goed alternatief voor ouders om kinderen te helpen?

De jubelton hield in dat je tot ruim een ton belastingvrij kon schenken aan iemand die het bedrag zou gebruiken voor een eigen woning. Om vermogensongelijkheid tegen te gaan en de oververhitte woningmarkt iets af te koelen, heeft het kabinet besloten de jubelton af te schaffen.

Per 1 januari 2023 is de vrijstelling verlaagd van 106.671 euro naar 28.947 euro. Wil je toch meer schenken? Dat mag gewoon, maar dan betaal je schenkbelasting.

Vanaf 2024 verdwijnt deze vrijstelling voor een eigen woning helemaal. Dan krijg je te maken met de reguliere schenkingsbelasting.

Hypotheek afsluiten bij je familie

Een veelgehoorde manier om het ‘gemis’ van de jubelton op te lossen is de familiehypotheek. Het woord zegt het al: je sluit een hypotheek af bij je familie in plaats van bij de bank, je familie is de bank en leent jou het geld uit. Een bank moet zich aan allerlei wetten en regels houden, bijvoorbeeld dat ze tot maximaal 100 procent van de marktwaarde mag uitlenen. Bij een familiehypotheek bedenk je in feite de voorwaarden samen aan de keukentafel.

“Het rentepercentage moet wel marktconform zijn, al is dit een grijs gebied”

Uiteraard moet je de afspraken wel in een hypotheekakte vastleggen bij een notaris, omdat het nog steeds een officiële hypotheek is. Denk hierbij vooral aan de hoogte van het bedrag, de looptijd en het rentepercentage. Je kunt in principe het volledige aankoopbedrag van een woning bij je ouders lenen. Zo niet dan wordt de andere hypotheek bij een bank of verzekeraar afgesloten. De bank wil wel al je afspraken zien. Op basis daarvan bepaalt die het eigen te verstrekken hypotheekbedrag. Je mag dus niet zomaar een rentepercentage afspreken met je familie. Maar je mag deze hypotheekrente wel gewoon aftrekken bij je inkomstenbelastingaangifte. Je krijgt dan hypotheekrenteaftrek, mits de financiering voldoet aan de aflossingseis.

“Het zou aantrekkelijk kunnen zijn om, binnen het grijze gebied, een hoger rentepercentage aan te houden dan banken rekenen”

Daardoor krijg je meer hypotheekrenteaftrek. Het klopt dat je dan meer rente betaalt aan je ouders, maar zij mogen jaarlijks nog steeds tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2023 is dat bedrag 6.035 euro. Ze zouden de rente dus kunnen terugschenken.

Nieuwe regels: minder rendement in 2023

Wanneer je als ouder rendement wil maken op zo’n hypotheek, kom je vanaf 1 januari 2023 bedrogen uit. Aangezien je het geld nu uitleent, is je vermogen geen spaargeld meer, maar een belegging. Vanaf 2023 rekent de Belastingdienst met een fictief rendement van 6,17 procent. Over dit rendement betaal je vermogensbelasting, en deze is verhoogd van 31 naar 32 procent. Je betaalt vanaf dit jaar dus een stuk meer inkomstenbelasting over je rendement. Je kunt dus stellen dat na het afschaffen van de jubelton de hulp van ouders ook via deze weg verder wordt ingeperkt. Ouders die in de afgelopen jaren familiebankleningen hebben afgesloten doen er verstandig aan om de voorwaarden van de destijds afgesloten hypotheek te herzien. De hypotheekrente stond toen erg laag, waardoor je nu misschien meer belasting betaalt dan het je oplevert.

Maar bedenk ook dat als er afspraken niet worden nagekomen, het misschien tot familieruzies kan leiden. Je komt elkaar regelmatig tegen. Hoe ga je daar dan uitkomen? Bovendien zijn er ook minder vangnetten of airbags bij problemen dan wanneer je een hypotheek bij een bank afsluit. Het is dus niet alleen maar goud dat blinkt.