U wilt een recreatiewoning financieren?

Weinig geldverstrekkers zijn bereid een hypothecaire lening af te sluiten op een recreatiewoning. Dit in verband met de complexiteit van de vergunningen en toestemmingen van de gemeente.

Daarbij komt de onzekerheid en het risico die de geldverstrekker moet lopen met betrekking tot het onderpand.

Er zijn namelijk talloze acceptatievoorwaarden waar het onderpand (de recreatiewoning) aan moet voldoen, om als recreatiewoning, hypothecair te kunnen worden gefinancierd.

Waar moet op gelet worden?

  1. De recreatiewoning of- appartement, is bestemd voor tijdelijke bewoning;
  2. er mag geen vergunning worden afgegeven voor permanente bewoning;
  3. het onderpand is alleen bestemd voor eigen gebruik;
  4. financiering is alleen mogelijk als het traditionele bouw (uit steen opgetrokken) met een fundering betreft;
  5. permanente verhuur is niet toegestaan. Bij tijdelijke verhuur dient eerst toestemming te worden gevraagd bij de desbetreffende geldverstrekker.
  6. de maximale verstrekking is: 100 % van de executiewaarde van het onderpand.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op, zodat wij voor u uit kunnen zoeken of ook uw recreatiewoning of- appartement hypothecair te financieren is. Als dit niet het geval blijkt te zijn, dan kunnen wij wellicht voor u onderzoeken of er alsnog een passende oplossing geboden kan worden om uw recreatiewoning te financieren.