NHG-kostengrens in 2019 naar 290.000 euro

Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom over augustus gepubliceerd: 294.203 euro. Het laatste puzzelstukje dat nodig was om de NHG-kostengrens voor 2019 te kunnen vaststellen. Voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is deze vastgesteld op 290.000 euro.

Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de NHG-kostengrens 6% hoger, namelijk 307.400 euro. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG. Het kostengrensbesluit 2019 legt WEW ter goedkeuring voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gemiddelde koopsom

Voor het bepalen van een nieuwe gemiddelde koopsom worden de cijfers van de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond naar 5.000-tallen. Hetw as dus nog wachten op de publicatie vandaag door het Kadaster van de gemiddelde koopsom over augustus. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op 291.444 euro.

BRON: InFinance.nl