Korte omschrijving

De garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering.

De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Specificatie

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar / exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden / huisgenoten en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten op een garageverzekering of garagepolis is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog, natuur- en kernrampen.

Doelgroep

Eigenaren of exploitanten van garagebedrijven of motor- en bromfiets(reparatie)bedrijven. Ook eigenaren / exploitanten van aanverwante bedrijven (benzine- en servicestations, autohandelaren en carrosseriebedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven) kunnen een garageverzekering of garagepolis afsluiten.

Premie

De premie is afhankelijk van het betaalde jaarloon in het kader van de sociale verzekeringswetten. Daarnaast spelen de grootte en reputatie van het bedrijf, de aanwezige vakdiploma´s en het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen een rol. No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis, bijvoorbeeld € 250 is gebruikelijk op een garageverzekering of garagepolis. De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar vindt verrekening plaats.

Bijzonderheden

Schade aan een nieuw, verkochte, maar nog niet geleverd motorrijtuig kan worden meeverzekerd. Zo ook schade aan de eigen auto´s van het bedrijf en de auto´s die het bedrijf in consignatie heeft (voor de verkoop). Het brandrisico is uitgesloten op de garageverzekering of garagepolis. Beperkingen kunnen gelden ten aanzien van de leeftijd en waarde van de verzekerde motorrijtuigen. Soms bieden verzekeraars een (beperkte) cascodekking voor de motorrijtuigen van klanten.

Interesse?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een garageverzekering! Ik neem contact op met Fidiom