Als een sleutelfiguur binnen je onderneming wegvalt, wordt de onderneming vaak geconfronteerd met forse investeringen om dit verlies te compenseren. Deze kosten moeten gemaakt worden om de continuïteit en/of winstgevendheid van de onderneming te garanderen. Dit kan je met een keyman- of compagnonverzekering opvangen.

Wie is een Keyman?

In principe is dit zeer sterk afhankelijk van de eigen onderneming. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: specialisten met specifieke kennis, waarvan het aanbod schaars is op de arbeidsmarkt; de voormalige directeur/grootaandeelhouder van een (familie)bedrijf, die zich verplicht heeft nog enkele jaren aan het bedrijf verbonden te zijn nadat het bedrijf is overgenomen door een andere onderneming.

Wat is een Keymanverzekering?

Een keymanverzekering wordt door de onderneming afgesloten op het leven van een sleutelfiguur binnen een onderneming. De verzekering keert een bedrag ineens uit aan de onderneming als de sleutelfiguur binnen een vooraf gestelde periode komt te overlijden of blijvend volledig arbeidsongeschikt raakt. De premie voor de verzekering is als bedrijfslast aftrekbaar voor de vpb.

Wat is een compagnonverzekering?

Een compagnonverzekering keert bij overlijden van een vennoot van een onderneming of maatschap een bedrag ineens uit aan de overlevende compagnon(s). De verzekering wordt gesloten door de vennoten op elkaars leven. De compagnon betaalt de premie voor de verzekering op het leven van de andere compagnon(s). Daardoor hoeft er geen successierecht te worden betaald over de uitkering.

Waarom een compagnonverzekering?

De achterblijvende compagnons verzekeren zich er zo van dat zij financieel in staat zijn het aandeel van de overleden compagnon over te kunnen nemen. Dit is nodig om de continuïteit van de onderneming zeker te stellen zonder afhankelijk te zijn van derden (aandeelhouders of financiers).

Een andere optie is om het kapitaal te gebruiken om een vervanger aan te trekken. Op dat moment heeft de compagnonverzekering dezelfde functie als de Keymanverzekering. Een compagnonverzekering wordt veelal afgesloten met een overnamebeding in het maatschapcontract. (eerste recht tot koop van de aandelen).

Interesse?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een compagnonverzekering! Ik neem contact op met Fidiom.