Wat is MBO?

Management Buy Out, ook wel kortweg MBO genoemd, is een vorm van bedrijfsovername, waarbij één of meer leden van het aangestelde management het eigendom van de onderneming verwerven. De reden daarvoor is veelal gelegen in het ontbreken van een opvolger voor de eigenaar. Voor beide partijen, zowel koper als verkoper, kan een MBO transactie voordelig zijn.

Allereerst kent men elkaar en de MBO-er(s) kennen de onderneming door en door. Als gevolg daarvan wordt er bij een MBO transactie meestal een hogere prijs betaald dan bij verkoop aan een willekeurige derde, die reserves in zal willen bouwen voor onbekende tegenvallers.

Een MBO transactie kent meestal ook het nadeel van een omvangrijke financieringsoperatie. Wanneer de verkopende partij daarbij wil helpen door de overeengekomen prijs voorlopig voor te schieten en uit de toekomstige kasstroom af te lossen, dan is zoiets meestal redelijk snel te regelen.

Indien er echter behoefte is aan “boter bij de vis”, dan zal voor overname meestal de hulp van een bank en / of participatiemaatschappij nodig. De financierende partijen zullen echter een belangrijke inbreng in de onderhandeling verlangen, waardoor de opbrengst voor de verkopende partij meestal lager uitvalt.

Bezint, eer u begint

Omdat het ogenschijnlijk zo eenvoudig lijkt een MBO transactie op te zetten, worden besprekingen daarover nogal eens lichtvaardig begonnen en lopen daarom op een teleurstelling en veelal zelfs op verstoorde arbeidsrelatie uit. Er komen veel MBI-ers voort uit geflopte MBO transacties.

Advies en begeleiding van een deskundige adviseur, die alle klappen van de zweep op dit gebied kent, is daarom essentieel om voor beide partijen tot een bevredigend resultaat te komen.

Geïnteresseerd?

Met een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek komt u er goed “out”. Neem contact op om een afspraak te maken.