Korte omschrijving

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (inbraakschade), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Specificatie

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Tegenwoordig is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Onder deze verzekering kan meestal ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

Doelgroep

Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

Premie

Is uitgedrukt in een ‰ van het verzekerde bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 0,60 per € 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste zijn: de aard van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden

Het verzekerde bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Vooral de grote en specifieke risico’s worden vaak in co-assurantie op één van de beide assurantiebeurzen ondergebracht.

Interesse?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een inventarisverzekering! Ik neem contact op met Fidiom