De lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening met een aanvullende voorziening voor uw oude dag. Deze aanvullende voorziening is een lijfrenteverzekering. Naast de hypotheekrente die u betaald heeft, kunt u ook de premie voor de lijfrenteverzekering van uw belastbaar inkomen aftrekken. Uit de lijfrenteverzekering ontvangt u vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn wél belast. Met de uitkeringen kunt u de hypotheekrente blijven betalen en eventueel uw pensioen aanvullen. U lost de hypotheek pas geheel of gedeeltelijk af als u uw huis verkoopt of bij eerder overlijden.

Voordelen lijfrentehypotheek

  1. veel belastingaftrek: rente en premie zijn aftrekbaar (onder bepaalde voorwaarden);
  2. in een aantal gevallen kunt u een redelijk hoog gegarandeerd rendement op de lijfrenteverzekering behalen;
  3. indien gewenst kunt u ervoor kiezen de premie te beleggen.

Nadelen lijfrentehypotheek

  1. accent op fiscaal voordeel;
  2. daardoor gevoelig voor wijzigingen in de belastingwetgeving;
  3. de aftrek van de premie is aan strikte wettelijke voorwaarden gebonden;
  4. het fiscale voordeel van de aftrek kan later als fiscaal nadeel uitpakken als de uitkering van de lijfrenteverzekering ingaat;
  5. vanaf 1 januari 2001 minder mogelijkheden tot premieaftrek voor lijfrenteverzekeringen;
  6. beperkte keuze: weinig geldverstrekkers bieden dit product aan;
  7. weinig flexibiliteit.

Er zijn ook combinaties met andere hypotheekvormen mogelijk

Opmerking: In de belastingplannen 2001 is de lijfrenteaftrekmogelijkheid in ieder geval beperkt (standaard 1069 euro per belastingplichtige). En in de toekomst zal de standaard aftrek waarschijnlijk helemaal verdwijnen. De aantrekkelijkheid van deze hypotheekvorm zal dus in de toekomst aanzienlijk afnemen.

Belastingvoordeel

Wie een eigen huis bewoont met hypotheek, mag de betaalde hypotheekrente, onder voorwaarden, aftrekken van het inkomen, voordat er loonbelasting over wordt berekend. Op grond daarvan krijgen de meeste mensen een deel van die loonbelasting terug. Dat kan overigens maandelijks. Hoeveel u terug krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.