Een krediethypotheek is de meest flexibele hypotheekvorm die er bestaat. De krediethypotheek is afgeleid van de aflossingsvrije hypotheek en is een alternatief voor consumptief lenen. U hebt eigenlijk een doorlopend krediet met uw huis als onderpand.

Door deze zekerheid is de geldgever bereid een lagere variabele rente te hanteren dan bij een doorlopend krediet. De rente kan niet voor langere perioden worden vastgezet. Of, wanneer en hoe u wilt aflossen, bepaalt u in principe zelf.

Tot de kredietlimiet (een bepaald percentage van de waarde van uw huis) kunt u zelfs de verschuldigde rente laten bijschrijven. Voorwaarde is vaak wel dat u ook aardig wat eigen geld inbrengt. De te verstrekken hypotheek bedraagt bij de meeste geldverstrekkers maximaal 75% tot 100% van de executiewaarde. Maar er zijn ook geldverstrekkers die tot boven de executiewaarde gaan.

Tot enkele jaren geleden had de krediethypotheek een extra voordeel. Mensen konden hiermee goedkoop geld lenen en de rente over dat bedrag aftrekken via de belasting. Nu de fiscale regels met betrekking tot consumptief gebruik van een hypothecair krediet zijn aangescherpt, heeft deze hypotheekvorm veel van zijn aantrekkelijkheid verloren. En zeker na de Belastingherziening in 2001 is de krediethypotheek weinig interessant meer.

Voordelen krediethypotheek

  1. er bestaat geen aflossingsverplichting, wat vooral in verband met de fiscale aftrekbaarheid bij hogere inkomens interessant kan zijn;
  2. afgeloste bedragen kunnen onder bepaalde voorwaarden weer worden opgenomen;
  3. u bouwt vermogen op als u aflost;
  4. doorlopend krediet met hypothecaire zekerheid;
  5. de eventuele aftrekbaarheid van de rente (doel van de lening is hierbij belangrijk).

Nadelen krediethypotheek

  1. de te verstrekken hypotheek bedraagt bij de meeste geldverstrekkers maximaal 75% tot 100% van de executiewaarde;
  2. de rente kan niet voor langere perioden vast worden gezet.

Belastingvoordeel

Wie een eigen huis bewoont met hypotheek, mag de betaalde hypotheekrente, onder voorwaarden, aftrekken van het inkomen, voordat er loonbelasting over wordt berekend. Op grond daarvan krijgen de meeste mensen een deel van die loonbelasting terug. Dat kan overigens maandelijks. Hoeveel u terug krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.