Bij de effectenhypotheek wordt eenmalig een bedrag op een beleggingsrekening (of depot) gestort. Deze eenmalige inleg wordt meegefinancierd bij de hypotheekaanvraag. U leent daardoor vaak 130% tot 150% van de executiewaarde. Met dit geld kunt u een behoorlijk aandelenkapitaal financieren. De rente over dit meegefinancierde bedrag is niet aftrekbaar. Bij veel geldverstrekkers mag u uw eigen beleggingsportefeuille inbrengen.

Door middel van deze rechtstreekse belegging bouwt u een kapitaal op. Met dit kapitaal lost u aan het einde van de looptijd de hypotheek af.

Door te beleggen is het mogelijk een (aanzienlijk) hoger rendement te halen dan het rentepercentage van uw hypotheek (het zgn.”hefboomeffect”). Maar het kan ook minder goed uitpakken.

Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. De aflossing is dus niet gegarandeerd.

En omdat u het bedrag op één bepaald moment inlegt, het moment dat u de hypotheek afsluit, zit er nog een extra risico aan de effectenhypotheek: het kan zijn dat het net een slecht moment is om te beleggen.

Kenmerken

  1. Maximaal belastingvoordeel;
  2. u kunt zonder eigen geld beleggen;
  3. het beleggingsresultaat is onzeker;
  4. forfaitaire rendementsheffing in box 3, 1,20% van het vermogen;
  5. een levensverzekering niet verplicht, dus u bent niet gebonden aan de regels voor levensverzekeringen.

Belastingvoordeel

Wie een eigen huis bewoont met hypotheek, mag de betaalde hypotheekrente, onder voorwaarden, aftrekken van het inkomen, voordat er loonbelasting over wordt berekend. Op grond daarvan krijgen de meeste mensen een deel van die loonbelasting terug. Dat kan overigens maandelijks. Hoeveel u terug krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.