Bij de beleggingshypotheek bestaat geen verplichting tussentijds af te lossen. Aflossing vindt plaats in één keer, aan het einde van de looptijd. Bij de belegerhypotheek wordt voor die aflossing ‘gespaard’ via een effectenrekening. Beschikt u over eigen middelen, dan kunt u ervoor kiezen een éénmalige storting te doen, waarmee de nodige aandelen of obligaties worden aangekocht. Hebt u die middelen (nog) niet, dan bestaat de mogelijkheid het effectendepot te vullen via maandelijkse stortingen. Zodra de waarde van uw effectendepot voldoende hoog is geworden, kan het depot weer worden omgezet in geld, waarmee de hypotheek afgelost kan worden.

Maandlasten

De maandlasten bestaan uit de hypotheekrente, plus eventueel de premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Indien besloten is voor een maandelijkse inleg in het effectendepot, komt dat daarbij.

Voordelen

  1. Het is mogelijk tussentijds opnames te doen uit uw effectendepot. Daarmee kunnen de lasten tijdelijk verlaagd worden;
  2. kans op hoge rendementen, waardoor de hypotheek eerder afgelost kan worden;
  3. lage maandlasten;
  4. door het ontbreken van tussentijdse aflossing is het fiscale voordeel maximaal.

Nadelen

  1. Bij effecten bestaat geen enkele zekerheid over de mate waarin de waarde kan groeien;
  2. doordat de waarde van het effectendepot door de belastingdienst in Box-3 wordt belast wordt de waardegroei enigszins geremd;
  3. vanwege de onzekere gevolgen van het beleggen is dit type hypotheek zeer adviesgevoelig.

Belastingvoordeel

Wie een eigen huis bewoont met hypotheek, mag de betaalde hypotheekrente, onder voorwaarden, aftrekken van het inkomen, voordat er loonbelasting over wordt berekend. Op grond daarvan krijgen de meeste mensen een deel van die loonbelasting terug. Dat kan overigens maandelijks. Hoeveel u terug krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.