De beleggingshypotheek op basis van een levensverzekering

Bij de beleggingshypotheek op basis van een levensverzekering bestaat geen verplichting tussentijds af te lossen. Aflossing vindt plaats in één keer, aan het einde van de looptijd. Bij de beleggingshypotheek wordt voor die aflossing ‘gespaard’ via een kapitaalverzekering waarvan de waarde wordt belegd in aandelenfondsen. Op de einddatum van deze ‘beleggingsverzekering’ komt de waarde beschikbaar, waarmee dan de hypotheek kan worden afgelost.

Voordelen

  1. Kans op hoge rendementen, waardoor de hypotheek eerder afgelost kan worden;
  2. lage maandlasten;
  3. door de beleggingsverzekering op te maken als een zgn. KEW-polis kan de poliswaarde (onder voorwaarden)buiten de belastingheffing blijven;
  4. het ontbreken van tussentijdse verplichte aflossing zorgt ervoor dat het fiscale voordeel maximaal zal zijn;
  5. het overlijden van de geldnemer is meeverzekerd.

Nadelen

  1. Doordat de waarde van de beleggingsverzekering wordt omgezet in aandelenfondsen, bestaat geen enkele zekerheid over de mate waarin de waarde kan groeien;
  2. vanwege de onzekere gevolgen van het beleggen is dit type hypotheek zeer adviesgevoelig;
  3. de beleggingsverzekering brengt zijn eigen (extra) kosten met zich mee, wat de waardegroei enigszins kan remmen.

Belastingvoordeel

Wie een eigen huis bewoont met hypotheek, mag de betaalde hypotheekrente, onder voorwaarden, aftrekken van het inkomen, voordat er loonbelasting over wordt berekend. Op grond daarvan krijgen de meeste mensen een deel van die loonbelasting terug. Dat kan overigens maandelijks. Hoeveel u terug krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.