De NHG-cijfers van het tweede kwartaal komen overeen met de prognoses van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De omvang van het garantievermogen is verder gegroeid, maar het aantal gedwongen verkopen met verlies is toegenomen en het aantal nieuwe garanties afgenomen.

In totaal hebben 765 huishoudens in het eerste kwartaal van 2012 vanwege een gedwongen verkoop met verlies een beroep gedaan op de borgstelling van NHG (eerste kwartaal 2011: 491). De toename vloeit grotendeels voort uit meer verkopen met verlies veroorzaakt door (echt)scheiding. Het betreft voornamelijk huishoudens waarin geen van beide partners afzonderlijk de woonlasten kan betalen. Door de prijsdaling van woningen leidt een gedwongen verkoop steeds vaker tot een verlies.

Afname aantal nieuwe garanties

In het eerste kwartaal van 2012 zijn in totaal 28.900 nieuwe leningen met NHG verstrekt in verband met de aankoop of verbetering van een eigen woning. Dat is weliswaar fors minder dan in het eerste kwartaal van 2011 (37.800), maar blijft daarmee nog wel op een hoog niveau. Ruim 80% van de kopers van woningen binnen de NHG-kostengrens, financiert de woning immers met NHG. Als gevolg van de huidige onzekere economische omstandigheden blijft de behoefte aan veilig en verantwoord lenen groot.

“Onder deze ongunstige economische omstandigheden wordt de meerwaarde van NHG meer dan ooit aangetoond”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van NHG. “Enerzijds door het kunnen opvangen van restschulden van mensen die hun woning met verlies moeten verkopen, anderzijds door te voorzien in een toenemende behoefte aan veilig en verantwoord lenen. Daarbij vormt het garantievermogen van het WEW een solide basis voor het beheersen van de financiële risico’s.”

Garantievermogen blijft groeien

Het garantievermogen waaruit de verliezen in verband met gedwongen verkopen worden betaald, is in het eerste kwartaal van 2012 met 10 miljoen euro gegroeid naar in totaal 740 miljoen euro. De premie-inkomsten in verband met nieuwe garanties zijn dus nog steeds hoger dan de uitgaven in verband met gedwongen verkopen.

Bron: ANP, 04-04-2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *