Korte omschrijving

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt over het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Gebouwen zijn in het algemeen verzekerd op herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verdere specificatie

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Doelgroep

Eigenaren van bedrijfsgebouwen. Daaronder worden ook woningbouw verenigingen, provincies, gemeenten, kerkgenootschappen en dergelijke begrepen.

Premie

Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in een ‰ van het verzekerde bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 5,– per € 1000,- verzekerd bedrag. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden

Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld/gemitigeerd. Het verzekerde bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geïndexeerd).

Interesse?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een gebouwenverzekering! Ik neem contact op met Fidiom